Cięcia w rozkładzie linii 102. Mieszkańcy protestują

„Musimy uwzględniać potrzeby mieszkańców”

Poludniowopraski ratusz wystosował w tej sprawie oficjalne pismo do ZTM, a mieszkańcy przy wsparciu niektórych radnych i aktywistów stworzyli petycję, zawierającą propozycję małej korekty trasy i zwiększenia częstotliwości kursów 102.

– Wszelkie ruchy związane z linią 102 muszą być konsultowane z mieszkańcami. W naszej ocenie pozostawienie jej na obecnej trasie byłoby najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek można rozmawiać z mieszkańcami na temat korekt. Trasa linii 102 musi uwzględniać potrzeby społeczne mieszkańców Pragi Południe – dodaje Karol Kowalczyk.

Kajetan Gołębiewski / Radio Kolor – 28.01.2020
Kategorie: Media